Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gasthof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44488
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44488

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds gasthof (1491), later brouwerij (vanaf 1516) ″De Jonghen Pelgrim″. Breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gasthof

Brusselsestraat 168-170 (Leuven)
Breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, in cartouche 1654 gedateerd, doch met een mogelijk tot het einde van de 15de eeuw opklimmende kern, zoals de zijgevel in versteend vakwerk aantoont.