Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Schrans

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44496
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44496

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgrachte (gedeeltelijk gedempt) hoeve heden met gebouwen in neotraditionele stijl, vermoedelijk na de verwoesting van de eerste wereldoorlog wederopgetrokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Schrans

Stijn Streuvelslaan 92 (Zemst)
Omgrachte hoeve heden met gebouwen in neotraditionele stijl, vermoedelijk na de verwoesting van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd.