Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 09-12-2009 tot heden

ID
445
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/445

Besluiten

Sint-Martinuskerk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-12-2009  ID: 4663

Beschrijving

De Sint-Martinuskerk te Bever, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voormalige, minstens tot 1137 opklimmende afhankelijkheid van het kapittel van het Heilige Kruis in Kamerijk, in 1783 opgetrokken door meester-metser Navez in een sobere baksteenarchitectuur met beperkt gebruik van Zandbergse steen en blauwe hardsteen en pas in 1804 inwendig voltooid, vormt de Sint-Martinuskerk een bijzonder representatief en goed bewaard voorbeeld van een grote, homogeen laatclassicistische, landelijke parochiekerk in de vorm van een driebeukig, zes traveeën tellend volume met pseudo-basilicale opstand, een ingebouwde vierkante westtoren en een door lagere sacristieën geflankeerd, driezijdig gesloten koor. Elementaire eenvoud en soberheid karakteriseren het compacte volume dat, afgezien van de klokkentoren met ingesnoerde, octogonale spits, slechts wordt gearticuleerd door een traveegeleding met rondboogvensters met alternerend gebruik van bak- en natuursteen en door drie blauw hardstenen portalen met forse, trapeziumvormige sluitsteen?

artistieke waarde

De heldere, overzichtelijke binnenruimte, geritmeerd door een hardsteen rondboogarcade van Toscaanse zuilen waarboven een vlakke gestucte zoldering met brede kloof, bezit een opmerkelijk rijk en kunstzinnig, overwegend 18de-eeuws meubilair waaronder drie laatbarokke gemarmerde houten portiekaltaren van de bekende Mechelse beeldhouwer Théodore Verhaegen (1701-1759), bijzonder fraaie koorgestoelten, kerkmeesterbanken en preekstoel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Bever)
Kerk die door inplanting en omvangrijk silhouet de dorpskern domineert, gelegen aan een groot, ongestructureerd plein, dat deels refereert naar de perimeter van het verdwenen kerkhof.