Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44505
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44505

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 61. Enkelhuis uit XX a; drie trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak. Parement van rode baksteen met plint en omlijsting van de muuropeningen in zwarte glazuurtegels. Verticaal accent op de deurtrav. met band van verticaal metselwerk tussen de deur en het langwerpig bovenvenster. Getoogde vensters met bewaard houtwerk; fraai glas-in-lood met art-deco-inslag in het deurpaneel en in het bovAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Albrecht Rodenbachstraat 61 (Roeselare)
Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Parement van rode baksteen met plint en omlijsting van de muuropeningen in zwarte glazuurtegels.