Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument voor de gesneuvelden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44508
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44508

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monument voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen, gelegen binnen een omheind perkje vóór het gemeentehuis. Het betreft een bronzen beeld van een soldaat die geholpen wordt door zijn krijgsmakker.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Pastorijstraat zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoge, natuurstenen sokkel waarop twee in brons gegoten soldaten, gelegen in een omheind perkje, opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog, ontwerp en uitvoering van Joseph Baudrenghien en bronsgieter Léon Orban.