Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44520
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44520

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenhuis met resterende leembouw in een dienstruimte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuis

Nellekenstraat 85 (Lennik)
Boerenhuis met resterende leembouw in een dienstruimte.