Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie gelijkaardige woningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44537

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Reeks van drie gelijkaardige enkelhuizen, twee traveeën elk en drie bouwlagen onder aaneengesloten pannen zadeldaken, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, ingetekend op het kadaster in 1886.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Reeks gelijkaardige woningen

Stationsstraat 49-53 (Sint-Pieters-Leeuw)
Enkelhuizen, twee traveeën elk en drie bouwlagen onder aaneengesloten zadeldaken, ingetekend op het kadaster in 1886.