Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellum villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
44561
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44561

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boven het straatniveau gelegen villa met cottage reminiscenties uit het interbellum, kadastraal geregistreerd in 1929 als eigendom van Joannes Streulens (of Struelens) – Cludts, biersteker.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellum villa

Windmolenlaan 32 (Zaventem)
Boven het straatniveau gelegen villa uit 1929 met cottage reminiscenties, twee traveeën en twee bouwlagen onder een complex mansardedak en een breukstenen onderbouw.