Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44572
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44572

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder pseudo mansardedak. In de eerste helft van de 18de eeuw te dateren bakstenen gevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Mechelsestraat 22 (Leuven)
Breedhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder pseudo mansardedak, met in de eerste helft van de 18de eeuw te dateren bakstenen gevel.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Burgerhuis

Mechelsestraat 22 (Leuven)