Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning De Schermschole

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44593

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nagenoeg L-vormig complex, gelegen op de hoek met de Redingenstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning De Schermschole

Schapenstraat 20 (Leuven)
Nagenoeg L-vormig complex, gevormd door een 17de-eeuws hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl en in het begin van de 19de eeuw uitgebreid werd met een dieper op het perceel gelegen haakse vleugel.