Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg De Concorde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44595
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44595

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Markt nr. 42/ Ieperstraat. Voormalige herberg "De Concorde", sinds 1987 z.g. "Ter Halle", minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830), doch mogelijk ouder cf. bebouwing reeds voorkomend op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. Eenlagig hoekpand onder pannen zadelAanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De Concorde

Markt 42 (Tielt)
Markt nr. 42/ Ieperstraat. Voormalige herberg "<italic>De Concorde</italic>", sinds 1987 z.g. "<italic>Ter Halle</italic>", minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830), doch mogelijk ouder cf. bebouwing reeds voorkomend op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. Eenlagig hoekpand onder pannen zadel