Beschermd monument

Hoeve Weverbergh

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden

ID: 446   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/446

Besluiten

Hoeve Weverbergh met voortuintje, erf, wegkapelletje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4489

Beschrijving

De hoeve Weverbergh met inbegrip van het ommuurde voortuintje, het gekasseide erf en het wegkapelletje te Bever, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Weverbergh met inbegrip van het ommuurde voortuintje, het gekasseide erf en het wegkapelletje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Omkaderd door weide en boomgaard en relatief geïsoleerd ingeplant op een wegenkruising van het oude gehucht Pontembeek, vlakbij het dorpscentrum vormt de hoeve Weverbergh een opmerkelijk uniek en bovendien een zowel in als uitwendig zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een middelgrote bakstenen hoeve uit het derde kwart van de 18de eeuw bestaande uit een woonhuis en een haakse poort- en stalvleugel met rondboogpoort, het geheel voorafgegaan door een ommuurd voortuintje met waterput.
Karakteristiek voor het éénlaagse woonhuis is de licht asymmetrische ordonnantie met getoogde, hardstenen deur- en vensteromlijstingen alsook het op hardstenen consoles rustende afgewolfd mansardedak - een voor de streek zeldzaam voorkomende dakvorm.
Het intacte interieur combineert een originele en ongebruikelijke planindeling met een authentieke aankleding met onder meer hardstenen en rode tegelvloeren, troggewelfjes, een inpandige bakoven, schouwen in gesinterde baksteen, opgeklampte deuren terwijl de uniciteit van het ensemble nog wordt versterkt door een decoratieve wandbeschildering uit de interbellumperiode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Weverbergh

Pontembeek 11 (Bever)
Ruim boerenhuis en haakse aanhorigheid, overblijfselen van een voorheen gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw waarvan de lemen schuur werd afgebroken.