Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Bekkerzeel en school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44627
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44627

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boven het straatniveau gelegen, thans leegstaand negentiende-eeuws complex bestaande uit het voormalige gemeentehuis aan de straat en achterin aansluitend de schoolvleugel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Bekkerzeel en school

Notelaarstraat 12 (Asse)
Boven het straatniveau gelegen, heden leegstaand 19de-eeuws complex bestaande uit het voormalige gemeentehuis aan de straat en achterin aansluitend de schoolvleugel.