Beschermd monument

Kasteel Tivoli

Beschermd monument van 03-02-1997 tot heden

ID
4464
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4464

Besluiten

Kasteel Tivoli en park met bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1997  ID: 3134

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel Tivoli.
Het park en de bijgebouwen horende bij het kasteel zijn beschermd als stadsgezicht.Waarden

Kasteel Tivoli is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Kasteel Tivoli werd in 1802 opgetrokken als buitenplaats door Corneille Scheppers, een begoede Mechelse brouwer. De vergrotingen, respectievelijk uitgevoerd in 1904 en 1922, vertolken de gewijzigde leefomstandigheden en de verhoogde levensstandaard van een eeuw nadien.
Het basisconcept dat voor de meeste buitenplaatsen geldt is hier integraal aanwezig: een gerieflijk, in oorsprong symmetrisch opgebouwd woonhuis met later toegevoegde torens, salons- en leefruimten aan de tuinzijde, vestibule en dienstruimten nabij de inkom, een tuin met vijver en grachten rondom, enkele aanhorigheden.

artistieke waarde

Het oorspronkelijke, laat-classicistische volume van 1802 met regelmatig opgebouwde, bepleisterde en witgeschilderde gevels onder schilddak met noklantaarn vormt nog steeds de kern van het inmiddels bijna verdrievoudigde kasteel; bij de vergrotingen, respectievelijk uitgevoerd in 1904 naar ontwerp van architect L. Martin en 1922 naar ontwerp van architect C. Van den Bergh, werd duidelijk rekening gehouden met het bestaande gegeven; het eerder monumentale karakter van het huidige kasteel is onder meer ook toe te schrijven aan de torens aan weerszijden van het bescheiden landhuis van weleer. Waardevolle interieurelementen zijn onder meer de inrichting in neo-Vlaamse renaissancestijl van het salon in de noordvleugel, te dateren circa 1904 alsook de natuurstenen staatsietrap in de zuidvleugel van circa 1922.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Tivoli

Antwerpsesteenweg 92-96 (Mechelen)
Kasteel van 1802, omgeven door een beboomde tuin met centrale vijver, grasperk en grachten rondom. Poort en portierswoning aan de Antwerpsesteenweg.