Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Tivoli: park en bijgebouwen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-1997 tot heden

ID
4465
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4465

Besluiten

Kasteel Tivoli en park met bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1997  ID: 3134

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft het park en de bijgebouwen horende bij het kasteeldomein Tivoli. Het park bestaat uit een beboomde tuin met een centrale vijver, een grasperk en grachten. De voormalige bijgebouwen omvatten een poort en portierswoning, een hovenierswoning, serres en een koetshuis. Het kasteel zelf behoort niet tot deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

Het omringende park en bijgebouwen zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Domein Tivoli, waarin het kasteel zich bevindt, is onafscheidelijk verbonden met het kasteel. Zowel de mooie beboomde tuin, de toegangsdreef van wilde kastanjes, de vijver, het grasperk, het Herculustempeltje, de bruggetjes als de grachten rondom maken intrinsiek deel uit van de aanleg van het kasteel. Ook de bewaarde bijgebouwen, met name poort en portierswoning (1905 naar ontwerp van architect C. Van den Bergh), hoveniershuis en koetshuis (1890) zijn onlosmakelijk met het fenomeen buitenplaats verbonden.

artistieke waarde

Het oorspronkelijke, laatclassicistische volume van 1802 met regelmatig opgebouwde, bepleisterde en witgeschilderde gevels onder schilddak met noklantaarn vormt nog steeds de kern van het inmiddels bijna verdrievoudigde kasteel; bij de vergrotingen, respectievelijk uitgevoerd in 1904 naar ontwerp van architect L. Martin en 1922 naar ontwerp van architect C. Van den Bergh, werd duidelijk rekening gehouden met het bestaande gegeven; het eerder monumentale karakter van het huidige kasteel is onder meer ook toe te schrijven aan de torens aan weerszijden van het bescheiden landhuis van weleer. Waardevolle interieurelementen zijn onder meer de inrichting in neo-Vlaamse renaissancestijl van het salon in de noordvleugel, te dateren circa 1904 alsook de natuurstenen staatsietrap in de zuidvleugel van circa 1922.

sociaal-culturele waarde

Als groene long en recreactiegebied in de onmiddellijke omgeving van de stad Mechelen vervult domein Tivoli ook een belangrijke maatschappelijke functie.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Tivoli

Antwerpsesteenweg 92-96 (Mechelen)
Kasteel van 1802, omgeven door een beboomde tuin met centrale vijver, grasperk en grachten rondom. Poort en portierswoning aan de Antwerpsesteenweg.