Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Lucienne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 44652   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44652

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning van 1930 zogenaamd "Villa Lucienne" met souterrain en voortuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Lucienne

Driftweg 11 (De Haan)
Woning van 1930 zogenaamd "Villa Lucienne" met souterrain en voortuin.