Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44666
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44666

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pladijsstraat nr. 3. Villaatje gebouwd in 1934 cf. kadastrale gegevens. Aan de straat afgezet door bakstenen muurtje en haag. Gele baksteenbouw op vierhoekige plattegrond. Geknikt pannen schilddak, doorbroken door dakkapellen. Tuingevel gemarkeerd door centraal dakvenster met afgeronde topgevel gevat in licht vooruitspringend muurvlak. Twee tweezijdige erkers. Zijgevels gemarkeerd door gesAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1934

Pladijsstraat 3 (Deerlijk)
Villaatje gebouwd in 1934, zie kadastrale gegevens. Aan de straat afgezet door bakstenen muurtje en haag. Gele baksteenbouw op vierhoekige plattegrond.