Beschermd monument

Kasteel de Borrekens

Beschermd monument van 21-06-1984 tot heden
ID: 4469   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4469

Besluiten

Kasteel de Borrekens en pastorie met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-1984  ID: 1980

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel de Borrekens, de voorgebouwen, de brug en de slotgrachten.

De omgeving van het kasteel en de pastorie van de Sint-Pietersparochie zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel de Borrekens met inbegrip van de toegangsbrug en de voorgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel de Borrekens

Lindendreef 1, 3, 5 (Vorselaar)
Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.