Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Modernistische burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44691
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44691

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Halfvrijstaande modernistische woning met voortuintje binnen behouden ommuring, in 1936 ontworpen door architect E. Mispelter. Opgetrokken aan de voormalige "Jeruzalemgang".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistisch burgerhuis

Mechelsestraat 209 (Leuven)
Halfvrijstaande modernistische woning met voortuintje binnen behouden ommuring, in 1936 ontworpen door architect E. Mispelter.