Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij De Zwarte Leeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44692
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44692

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burg nr. 18. Onderdeel van voormalige brouwerij de "Zwarte Leeuw", gelegen achter appartementsgebouwen. Het gebouw bestaat volgens het kadaster reeds in 1844, en is vermoedelijk reeds aangegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830). In 1844 vindt een gedeeltelijke herbouw van het huis plaats en wordt de brouwerij vergroot door de Torhoutse brouwer Minne. In 1875 ("Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij De Zwarte Leeuw

Burg 18 (Torhout)
Burg nr. 18. Onderdeel van voormalige brouwerij de "<italic>Zwarte Leeuw</italic>", gelegen achter appartementsgebouwen. Het gebouw bestaat volgens het kadaster reeds in 1844, en is vermoedelijk reeds aangegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830). In 1844 vindt een gedeeltelijke herbouw van het huis plaats en wordt de brouwerij vergroot door de Torhoutse brouwer Minne. In 1875 ("<itali