Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen 's Hertogenmolens met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
447
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/447

Besluiten

's Hertogenmolens met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2204

Beschrijving

Deze bescherming betreft de watermolen 's Hertogenmolens met omgeving. De omgeving wordt begrensd door de beide Demeroevers met de Demerstraat aan de zijde van het historische centrum van Aarschot en de Amerstraat aan de tegenoverliggende oever. Het gebied bevat de 's Hertogenmolens en het eilandje in de Demer.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van 's Hertogenmolens als volgt werd gemotiveerd: "De onmiddellijke omgeving van de watermolen genaamd 's Hertogenmolens dient te worden beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als site met waterbouwkundige kunstwerken die een functioneel, visueel en historisch verband met de 's Hertogenmolens bezitten."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000724, Watermolen 's Hertogenmolens: advies KCML (1986).


Waarden

De 's Hertogenmolens en de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
De 's Hertogenmolens vormen een uniek molenpatrimonium dat in oorsprong teruggaat tot de 14de eeuw. De huidige constructie, meer bepaald het centrale vijfledige deel met zijn kenmerkende puntgevels dateert uit de 16de eeuw. De molen vervulde in de loop van de geschiedenis verschillende functies van graanmolen, schorsmolen en glasmolen en fungeerde tegelijk door zijn unieke ligging ook als brug over de Demer en als verdedigingsbouwwerk voor de stad.