Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing met voormalige herberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44701
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44701

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 24-30. Eenheidsbebouwing uit het begin van de jaren 1920, met o.m. herberg (nr. 30), z.g. "'t Groenselhof. cf. geschilderd opschrift. Bestaande uit vier, lage enkelhuizen van resp. drie en twee trav. opgesteld in spiegelbeeldschema, onder afgewolfd zadeldak (n // straat, mechanische pannen), onderbroken door breed, centraal dakvenster. Rode baksteenbouw; arduin voor consoles en onderdorpels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing met herberg

Wervikstraat 24-30 (Zonnebeke)
Eenheidsbebouwing uit het begin van de jaren 1920, met onder meer herberg. Bestaande uit vier, lage enkelhuizen van respectievelijk drie en twee traveeën opgesteld in spiegelbeeldschema, onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), onderbroken door breed, centraal dakvenster.