Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij eclectische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44706

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De huizenrij nr. 109 tot 115 vormt een typisch geheel van vier gekoppelde enkelhuisopstanden met drie bouwlagen onder zelfde kroonlijst- en nokhoogte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij eclectische burgerhuizen

Diestsevest 109-115 (Leuven)
Typisch geheel van vier gekoppelde enkelhuisopstanden met drie bouwlagen onder zelfde kroonlijst- en nokhoogte en telkens een smalle deur- en brede venstertravee volgens spiegelbeeldschema.