Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44713
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44713

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve uit einde 18de eeuw. Boerenburgerhuis aanvankelijk met slechts zes traveeën en twee verdiepingen, naderhand vergroot.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve

Bergensesteenweg 56 (Halle)
Boerenburgerhuis van hoeve uit einde 18de eeuw; aanvankelijk met slechts zes traveeën en twee verdiepingen, naderhand vergroot.