Beschermd monument

Fort 5

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID
4472
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4472

Besluiten

Fort 5
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3014

Beschrijving

Fort V met inbegrip van alle oude gebouwen, grachten en omwallingen te Edegem, is beschermd als monument.Waarden

Fort 5 met inbegrip van alle oude gebouwen, grachten en omwallingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fort V maakt deel uit van de verdedigingsgordel die door Brialmont in de periode 1854-1859 werd aangelegd. Deze gordel neemt in de internationale vestingbouwkunde een vooraanstaande plaats in als prototype van een grootschalige verdediging van een stad. De aanleg van het geheel geeft een beeld van de wijze van oorlogsvoering in deze periode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort 5

Jacob de Roorestraat zonder nummer (Edegem)
Fort 5 maakt deel uit van de Brialmontvesting – de fortengordel rond Antwerpen, opgericht in de 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Oorlogsmonument Fort 5

Jacob de Roorestraat zonder nummer (Edegem)
Oorlogsmonument van steenhouwer Clément Jonckheer, ingehuldigd op 27 juni 1926; het monument herdenkt de zestien gefusilleerden die hier werden terecht gesteld.