Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde woningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
44732
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gekoppelde woningen in elkaars spiegelbeeld, aansluitend bij de nummers 59-73 in de Landbouwstraat, doch enigszins anders uitgewerkt. Deze huizen werden samen met de aanpalende panden 59-73 in de Landbouwstraat kadastraal geregistreerd als 'nieuwe bouwingen' in 1924 in opdracht van Eugene Laurent Coppin, lederfabrikant.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde woningen

Steenokkerzeelstraat 43-45 (Zaventem)
Diephuizen in elkaars spiegelbeeld, asymmetrische, bakstenen puntgevels opgetrokken uit baksteen, elk twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1924.