Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Annaschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44736
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44736

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hertsbergsestraat nr. 61. Voormalige Sint-Annaschool van de zusters apostolinnen, gelegen op de wijk Erkegem. Gebouwd in 1903 (cf. gevelsteen) naar de ontwerpplannen van architect Alfons De Pauw. Thans dienstdoend als jeugdlokaal. Historiek. De vrije school is gebouwd op grond die eigendom was van juffrouw Cecilia Kervyn de Lettenhove, kloosterzuster te Brugge, op initiatAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Annaschool

Hertsbergsestraat 61 (Oostkamp)
Hertsbergsestraat nr. 61. Voormalige Sint-Annaschool van de zusters apostolinnen, gelegen op de wijk Erkegem. Gebouwd in 1903 (cf. gevelsteen) naar de ontwerpplannen van architect Alfons De Pauw. Thans dienstdoend als jeugdlokaal. <italic>Historiek</italic>. De vrije school is gebouwd op grond die eigendom was van juffrouw Cecilia Kervyn de Lettenhove, kloosterzuster te Brugge, op initiat