Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Dageraadstraat
Locatie Dageraadstraat 44 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/174.1
  • OA000532

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Dageraadstraat 44, Mechelen (Antwerpen)

Rijhuis van drie traveeën, twee bouwlagen met keldergarage en plat dak, in nieuwe zakelijkheid van 1934, gesigneerd architect J. Chabot.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. Aangezien het pand samen met de woning in de Populierendreef 31 te Tongeren werd beschermd in hetzelfde beschermingsbesluit, zijn de erfgoedwaarden samen gemotiveerd.

Waarden

Dageraadstraat 44 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Mechelse stadsuitbreiding extra muros die reeds in de jaren 1840 op gang was gekomen kende na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe opstoot. Naast talrijke initiatieven op het vlak van de volkshuisvesting kwamen ook meerdere, dikwijls in groepsverband geconcipieerde privé-woningen tot stand; de voorbescherming voorgestelde huizen zijn representatief.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De woningen Dageraadstraat 44 en Populierendreef 31, gebouwd tussen 1931 en 1935 naar ontwerp van Jos Chabot, kunnen bij de betere interbellumbebouwing in het Mechelse worden gerekend. Voorbeeld van nieuwe zakelijkheid met art deco-invloeden met veel oog voor detail in binnen- en buitenafwerking. Klassieke plattegronden met leefruimtes 'en suite' met een klare indeling en ruime lichtinval.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.