Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Priesterage

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44748

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Archeologisch onderzoek wijst erop dat de site teruggaat op een oudere omgrachte site uit de middeleeuwen. De opgegraven aardewerkscherven dateren uit de late 13de of vroeg 14de eeuw, 16de en 18de eeuw. Vermoedelijk maakte de site tot de 16de eeuw deel uit van het Goed te Leene.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Priesterage

Deerlijkstraat 123 (Zwevegem)
Omwalde site, toegankelijk via een bakstenen brug rustend op drie rondbogen en gewit bakstenen poortgebouwtje op gepikte plint. Typerend dubbelhuis waarvan de kern van het huidige gebouw opklimt tot de 16de eeuw met één bouwlaag en zes traveeën onder mansardedak. Ten noorden, tweeledig nutsgebouwtje bestaande uit bakhuis en stalvleugel.