Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neerhof van de priorij Klein Bijgaarden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44753
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44753

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige neerhofgebouwen van de nabijgelegen priorij van Klein Bijgaarden, volgens literaire en cartografische bronnen in kern opklimmend tot de tweede helft van de achttiende eeuw toen grondige verbouwingswerken in en rond het klooster werden uitgevoerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neerhof van de priorij Klein Bijgaarden

Klein-Bijgaardenstraat 21-23, 21A-P (Sint-Pieters-Leeuw)
U-vormig ingeplant ensemble met noord- en oostvleugel in kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, de zuidelijke vleugel en de haaks daarop aansluitende vleugel dateren uit de 19de eeuw.