Pastorie Sint-Pietersparochie

Beschermd monument van 21-06-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vorselaar
Deelgemeente Vorselaar
Straat Cardijnlaan
Locatie Cardijnlaan 4 (Vorselaar)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13044/106.1
  • OA002564

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Cardijnlaan 4, Vorselaar (Antwerpen)

Classicistische constructie van 1785, toegangspoort met ijzeren hek tussen geblokte arduinen pijlers en omringende, deels ommuurde tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Pietersparochie.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.