Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort de Cnocke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 44782   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44782

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fort de Cnocke, zie Ferrariskaart (1770-1778). Beschermd als monument bij M.B. van 24/10/1995. Geheel van landschappelijke 'sporen' in de onmiddellijke omgeving van de samenvloeiing van de IJzer en de Ieperlee als resten van een 17de-eeuws fort dat op het einde van de 18de eeuw werd geslecht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort de Cnocke

Ieperleedijkstraat zonder nummer, Knokke zonder nummer (Lo-Reninge, Houthulst)
Fort de Cnocke, zie Ferrariskaart (1770-1778). Beschermd als monument bij M.B. van 24/10/1995. Geheel van landschappelijke 'sporen' in de onmiddellijke omgeving van de samenvloeiing van de IJzer en de Ieperlee als resten van een 17de-eeuws fort dat op het einde van de 18de eeuw werd geslecht.