Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
44787
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44787

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijwoning die in 1887 omgevormd werd tot een opslagplaats van drie traveeën en drie bouwlagen, en toen een eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand kreeg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Rijwoning die in 1887 omgevormd werd tot een opslagplaats van drie traveeën en drie bouwlagen, en toen een eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand kreeg.