Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Terwolf

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
44799
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44799

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vlak naast de Demer gelegen beeldbepalende eclectische villa daterend van 1908 (kadastraal geregistreerd 1911), met opschrift in de noordwestelijke gevel "Terwolf".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Terwolf

Dorp 30 (Scherpenheuvel-Zichem)
Eclectische villa daterend van 1908, gekarakteriseerd door contrasterend gebruik van baksteen en gestileerde witgeschilderde natuurstenen elementen.