Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44806
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44806

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 13. Dieper in gelegen hoeve met losse, lage bestanddelen opgesteld rondom een geasfalteerd erf, toegankelijk via dito erfoprit. Sier- en moestuintje resp. voor en achter het boerenhuis; populieren en boomgaard ten Z. van het erf. Ten Z.W., drenkplaats afgezet met knotwilgen en -populieren. Ten N., boerenhuis van het langgestrekte type bestaande uit een stalgedeelte van drie trav. l. en een wAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Woestenseweg 13 (Poperinge)
Dieper in gelegen hoeve met kern uit de tweede helft van de 19de eeuw met losse, lage bestanddelen opgesteld rondom een geasfalteerd erf.