Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Rode Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44821
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44821

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Spijkerswegel nr. 3. De hoeve z.g. "De Rode poort" hoort oorsponkelijk bij een verdwenen buitengoed, iets meer westwaarts gelegen, op de kruising met de Gemeneweideweg-Noord. Van dit verdwenen buitengoed was naar verluidt Karel Stroos de eigenaar van een eerste constructie, de bronnen vermelden echter geen datering. Het kasteel staat op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Het wordt meAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Rode Poort

Spijkerswegel 3 (Brugge)
De hoeve bestaat uit verschillende bestanddelen, wellicht uit de 18de en 19de eeuw, gesitueerd rond een onverhard erf. Traditionele, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.