Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Blondel-Bricoult

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
44830
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44830

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistisch landhuis in 1957-1958 ontworpen door Lucien Jacques Baucher, Jean-Pierre Blondel en Odette Filippone.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Blondel-Bricoult

Kleine Verbindingslaan 15 (Sint-Genesius-Rode)
Modernistisch landhuis in 1957-1958 ontworpen door Lucien Jacques Baucher, Jean-Pierre Blondel en Odette Filippone.