Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlasfabriek met roterij en vlasschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44845
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44845

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heirentstraat nr. 4. Voormalige vlasfabriek met warmwaterroterij en vlasschuur, volgens kadaster in 1937 opgericht in opdracht van de plaatselijke landbouwer Alphonse Boone, tevens eigenaar van de nabijgelegen hoeve (cf. nr. 6). Uit een studie van 1941 met betrekking tot de vlasvezelbereidingsnijverheid in Vlaanderen blijkt dat dit de enige warmwaterroterij is die in Meulebeke wordt opgeriAanduiding van

Is de vaststelling van

Vlasfabriek met roterij en vlasschuur

Heirentstraat 4 (Meulebeke)
Heirentstraat nr. 4. Voormalige vlasfabriek met warmwaterroterij en vlasschuur, volgens kadaster in 1937 opgericht in opdracht van de plaatselijke landbouwer Alphonse Boone, tevens eigenaar van de nabijgelegen hoeve (cf. nr. 6). Uit een studie van 1941 met betrekking tot de vlasvezelbereidingsnijverheid in Vlaanderen blijkt dat dit de enige warmwaterroterij is die in Meulebeke wordt opgeri