Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel de Borrekens met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4486
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4486

Besluiten

Kasteel de Borrekens en pastorie met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-1984  ID: 1980

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van het kasteel de Borrekens (met inbegrip van het kasteel zelf), de pastorie en de kerk van de Sint-Pietersparochie en de lindedreef die het kasteeldomein met de parochiekerk verbindt.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het kasteel de Borrekens en de pastorie met de lindendreef is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dreef van zomerlinde bij Kasteel de Borrekens

Lindendreef (Vorselaar)
Deze zomerlindedreef werd aangeplant ter verbinding van het kasteel de Borrekens met de kerk en de pastorie in het centrum van Vorselaar. Door deze verbinding illustreert de dreef de historische relatie tussen de kerkelijke en wereldlijke macht. Tevens is de dreef één van de vormgevende elementen van het dorpscentrum.


Kasteel de Borrekens

Lindendreef 1-5 (Vorselaar)
Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.


Parochiekerk Sint-Pieter

Cardijnlaan 2 (Vorselaar)
Georiënteerde hallenkerk met ingebouwde westtoren in Kempische baksteengotiek.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Cardijnlaan 4 (Vorselaar)
Classicistische constructie van 1785, toegangspoort met ijzeren hek tussen geblokte arduinen pijlers en omringende, deels ommuurde tuin.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Vorselaar en omgeving

Vorselaar (Vorselaar)
De ankerplaats Kasteeldomein van Vorselaar en omgeving is gelegen in de vallei van de Bosbeek en strekt zich uit tot in de dorpskern van Vorselaar. Al op de Ferrariskaart (1777) is het gebied sterk bebost. De dreven- en padenstructuur is tot op vandaag nog goed te herkennen. Centraal domineert het kasteel met bebost park. Het kasteel gaat terug tot de 13de eeuw, maar dateert in zijn huidige vorm uit de 17de en 18de eeuw. De ‘Kasteeldreef’, die het kasteel met de kerk in het centrum van Vorselaar verbindt, weerspiegelt de historische relatie van de kerkelijke en de wereldlijke macht. De kerk dateert van de 13de-14de eeuw. Aan de rand van het kasteeldomein komen weilanden met kleine landschapselementen voor. Het kasteelpark en de dreven vertegenwoordigen een aanzienlijke dendrologische waarde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.