Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44861
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44861

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning met twee bewaard gebleven kruisvensters met vlakke omlijsting in de verbouwde voorgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenwoning

Groot Begijnhof 29 (Tienen)
Woning met twee bewaard gebleven kruisvensters met vlakke omlijsting in de verbouwde voorgevel.