Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Sylvie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44863

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 26. Eclectisch burgerhuis z.g. "VILLA SYLVIE" cf. inscriptie boven deur, opgetrokken ca. 1929; thans gerenoveerd. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje. Enkelhuis met souterrain waarin opgenomen (nieuwe) garage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Sylvie

Prinsenlaan 26 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 26. Eclectisch burgerhuis z.g. "VILLA SYLVIE" cf. inscriptie boven deur, opgetrokken ca. 1929; thans gerenoveerd. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje. Enkelhuis met souterrain waarin opgenomen (nieuwe) garage, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (mechanische pannen).