Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Michielstraat nr. 121. In oorsprong 19de-eeuwse woning, samen met zes aanpalende huizen gebouwd volgens kadaster in 1896 in opdracht van Triphon Desauw, gareelmaker uit Tielt. Gevel aangepast tijdens het interbellum. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Gecementeerde en geschilderde lijstgevel vAanduiding van

Is de vaststelling van

19de-eeuwse dorpswoning

Sint-Michielstraat 121 (Tielt)
Sint-Michielstraat nr. 121. In oorsprong 19de-eeuwse woning, samen met zes aanpalende huizen gebouwd volgens kadaster in 1896 in opdracht van Triphon Desauw, gareelmaker uit Tielt. Gevel aangepast tijdens het interbellum. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Gecementeerde en geschilderde lijstgevel v