Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden
ID: 44885   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44885

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De begraafplaats aan de Namenstraat, buiten het dorpscentrum, werd aangelegd ter vervanging van het kerkhof rond de parochiekerk. In 1929 wordt op het kadaster de aankoop van het perceel geregistreerd; eigenaar op dat ogenblik was de Commissie van Openbare Onderstand Brussel; de nieuwe eigenaar was de gemeente Nossegem.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats

Namenstraat 60 (Zaventem)
De begraafplaats werd aangelegd ter vervanging van het kerkhof rond de parochiekerk, in 1929 wordt op het kadaster de aankoop van het perceel geregistreerd.