Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof Durand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44892
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44892

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met geplaveid erf, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Overluifelde inrijpoort en voetgangersdeurtje in de afsluitingsmuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof Durand

Zeuningenstraat 1 (Galmaarden)
Semi-gesloten hoeve met geplaveid erf, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Overluifelde inrijpoort en voetgangersdeurtje in de afsluitingsmuur.