Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof Durand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44892
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44892

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met geplaveid erf, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Overluifelde inrijpoort en voetgangersdeurtje in de afsluitingsmuur.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof Durand

Zeuningenstraat 1 (Galmaarden)
Semi-gesloten hoeve met geplaveid erf, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Overluifelde inrijpoort en voetgangersdeurtje in de afsluitingsmuur.