Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van Steenvoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44914
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44914

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kapelletje van Stee(n)voort, in 1633 gebouwd op de plaats waar tot 1578 het begijnhof gelegen was. Dit begijnhof, zogenaamd “Ten Troost” werd opgericht buiten de omwalling in de dertiende eeuw, vermoedelijk circa 1239.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van Steenvoort

Leuvensesteenweg 200 (Vilvoorde)
Zandstenen kapel van 1633, rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak, gelegen op een deels ommuurd perceel met flankerende platanen, pui vóór de kapel aangebracht in 1853.