Beschermd monument

Fort 4

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
4492
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4492

Besluiten

Geografisch pakket Mortsel
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1963

Beschrijving

De bescherming omvat de oude delen van Fort 4, namelijk het binnenfort, de droge gracht, de contre-escarpe, de escarpe, de ingang, het hoofdfront, de caponnière, de halve caponnière links, de halve caponnière rechts, het officierengebouw en de totale aanleg gevormd door buitenglacés, grachten en aarden wallen.Waarden

De oude delen van Fort IV, meer bepaald het binnenfort, de droge gracht, de contre-escarpe, de escarpe, de ingang, het hoofdfront, de caponnière, de halve caponnière links, de halve caponnière rechts, het officierengebouw en de totale aanleg gevormd door buitenglacés, grachten en aarden wallen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort IV

Krijgsbaan zonder nummer (Mortsel)
Nagenoeg vijfhoekige omwaterde constructie met verscheidene bewaarde onderdelen, naar ontwerp van A.H. Brialmont.