Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
44926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44926

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw, één van de laatste, vrij gaaf bewaarde neoclassicistische lijstgevels van Nossegem. Op het kadaster werd dit pand ingetekend in 1911 als 'nouvelle construction', eigendom van Lodewijk-Hendrik Van Deuren-Goffeau, houthandelaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Leuvensesteenweg 677 (Zaventem)
Gaaf bewaard neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, op kadaster ingetekend in 1911.