Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning, gedateerd 1900

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44931
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44931

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gistelse Steenweg nr. 202. Diephuis "ANNO 1900" cf. gevelsteen. Oranjebakstenen historiserende trapgevel met topstuk. Horizontaliserende banden ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels. Segmentboogvormige muuropeningen, topvenster gevat in rondboognis. Vernieuwd schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning gedateerd 1900

Gistelse Steenweg 202 (Brugge)
Diephuis "ANNO 1900", zie gevelsteen. Oranjebakstenen historiserende trapgevel met topstuk.