Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44939
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44939

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Belangwekkend gebouw met omringend kerkhof, hoofdzakelijk opgetrokken uit breuksteen van schilfersteen met gebruik van Doornikse kalksteen en zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat zonder nummer (Herne)
Belangwekkend gebouw met omringend kerkhof, hoofdzakelijk opgetrokken uit breuksteen van schilfersteen met gebruik van Doornikse kalksteen en zandsteen. Romaanse overblijfselen in het schip, meermaals verbouwd en gerestaureerd.