Beschermd monument

Kasteel de Borrekens: zomerlindendreef

Beschermd monument van tot heden

ID
4494
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4494

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De zomerlindendreef die het kasteel de Borrekens met de parochiekerk van de Sint-Pietersparochie verbindt is beschermd als monument.

Deze dreef maakt, samen met de omgeving van het kasteel, de pastorie en de parochiekerk van de Sint-Pietersparochie, ook deel uit van een dorpsgezicht dat beschermd werd bij ministerieel besluit van 21 juni 1984.Waarden

De zomerlindendreef kasteel Borrekens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: De imposante dubbele lindedreef met een lengte van 1.200 meter en breedte van meer dan 20 meter verbindt het kasteel de Borrekens met de kerk van Vorselaar. Samen met het beschermde kasteel, de beschermde kerk, de beschermde pastorie en de omliggende parkbossen vormt ze een prachtig gezicht vlakbij het dorpscentrum en heeft daardoor een sterk beeldbepalende waarde.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde: De dreef is één van de goed bewaarde voorbeelden in Vlaanderen van een historische verbinding tussen kerk en kasteel. Vanuit historisch oogpunt vormt de dreef een verbinding tussen de 'wereldlijke macht' (kasteel) en de 'geestelijke macht' (kerk).

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde: De dreef is één van de goed bewaarde voorbeelden in Vlaanderen van een historische verbinding tussen kerk en kasteel. Vanuit historisch oogpunt vormt de dreef een verbinding tussen de 'wereldlijke macht' (kasteel) en de 'geestelijke macht' (kerk).

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde: De dreef is één van de goed bewaarde voorbeelden in Vlaanderen van een historische verbinding tussen kerk en kasteel. Vanuit historisch oogpunt vormt de dreef een verbinding tussen de 'wereldlijke macht' (kasteel) en de 'geestelijke macht' (kerk).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dreef van zomerlinde bij Kasteel de Borrekens

Lindendreef (Vorselaar)
Deze zomerlindedreef werd aangeplant ter verbinding van het kasteel de Borrekens met de kerk en de pastorie in het centrum van Vorselaar. Door deze verbinding illustreert de dreef de historische relatie tussen de kerkelijke en wereldlijke macht. Tevens is de dreef één van de vormgevende elementen van het dorpscentrum.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.